Ανακοίνωση για τις οδικές πινακίδες των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος - 11/07/2018

Με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αναφορές σε διάφορα ηλεκτρονικά μέσα, αλλά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί αλλαγή των οδικών πινακίδων των «Δρόμων του Κρασιού της Μακεδονίας» με αντίστοιχες πινακίδες των «Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος», λόγω της υπογραφής της συμφωνίας των Πρεσπών!
Η Ένωση Οινοπαραγωγών «Οίνοι Βορείου Ελλάδος», η οποία λειτουργεί το οινοτουριστικό δίκτυο «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος», δηλώνει κατηγορηματικά ότι η ανωτέρω πληροφορία είναι αναληθής, διευκρινίζοντας παράλληλα τα ακόλουθα:

• Το όνομα «Δρόμοι του Κρασιού της Μακεδονίας» τροποποιήθηκε σε «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος» 16 χρόνια πριν (το έτος 2002), καθώς το δίκτυο των μελών του επεκτάθηκε γεωγραφικά με την ένταξη σε αυτό επισκέψιμων οινοποιείων και από άλλες Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα από τη Θράκη και την Ήπειρο.
• Οι οδικές πινακίδες με το όνομα «Δρόμοι του Κρασιού της Μακεδονίας» τοποθετήθηκαν το έτος 2000, πριν την αλλαγή της επωνυμίας του δικτύου.
• Από το 2002 και μετά, όσα οινοποιεία του δικτύου επιθυμούσαν να τοποθετήσουν επιπλέον οδική σήμανση, χρησιμοποιούσαν τη νέα επωνυμία του δικτύου: «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος». Έτσι, σήμερα υπάρχουν ταυτόχρονα και παλιές και νέες οδικές πινακίδες.
• Η νέα οδική πινακίδα που αναφέρουν τα ανωτέρω δημοσιεύματα («Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος» στην Επανομή Θεσσαλονίκης) έχει τοποθετηθεί πριν 3 χρόνια (!) και σε νέα θέση (!), διαφορετική από αυτή με την προηγούμενη επωνυμία: («Δρόμοι του Κρασιού της Μακεδονίας») η οποία και βρίσκεται στην αρχική της θέση (στην άνοδο προς Πλαγιάρι)!

Η Ένωση Οινοπαραγωγών «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο.) και το Υπουργείο Εξωτερικών, τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα, λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και των Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) των Ελληνικών Οίνων (περιλαμβανομένης και της Π.Γ.Ε. Μακεδονία), σε περιπτώσεις που παρατηρείται η παράνομη χρήση τους από οινοπαραγωγούς άλλων χωρών.

Να υπενθυμίσουμε σχετικά τις προσπάθειες της Ένωσης να συντονίσει ενέργειες σε διεθνές επίπεδο, να αποτανθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ενημερώσει ελληνικές Πρεσβείες και αλλοδαπές διοικητικές αρχές κάθε φορά που υπέπεσε στην αντίληψη της προσπάθεια σφετερισμού ελληνικών γεωγραφικών ενδείξεων και προεξαρχόντως της «Μακεδονίας».

Δρόμοι του Κρασιού
της Βορείου Ελλάδος

  • Γιαννιτσών 90, Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη
  • τηλ: 2310 281617 & 2310 281632
  • email: info@wineroads.gr